Ett steg

Att känna bubblande lycka i kroppen utan en särskilt stor händelse. Bara att man stått på sig och sagt rakt ut vad man känner och vill utan att känna sig egoistisk för man vet att det är ens rätt. Att sedan veta att man gjort rätt och tagit ett stort steg mot allt större som man sedan ska ge sig in på men faktiskt klarat det och det lönat sig. Det gör mig glad.